اخرین مطالب گفتگو

زمان انتخاب: موضع شورای ملی ایران در خصوص بحران خاورمیانه و تنش بین ایران و عربستان

زمان انتخاب: موضع شورای ملی ایران در خصوص بحران خاورمیانه و تنش بین ایران و عربستان

مهمان: رضاپیرزاده عضو دفتر سیاسی شورای مای ایران – پاریس
توضیح: اتفاقات تنش آفرین در هفته‌های گذشته منطقه خاورمیانه را بیش از پیش در بحرانی عمیق فرو برده است که به نگرانی کنشگران سیاسی در زمینه رویدادهای منجر به گسترش خشونت انجامید است. شورای ملی ایران مهمترین نهاد اپوزیسیون در خارج از ایران که نمایندگی طیف گسترده‌ای از مخالفین جمهوری اسلامی را به عهده دارد در قبال این حوادث مواضع روشنی دارد که می‌کوشد تا از ایجاد هرگونه خشونت و به تبع آن آسیب به مردم کشورمان جلوگیری کند. این مواضع را مهدی آقازمانی در گفتگو با رضا پیرزاده از اعضای دفتر سیاسی شورای ملی به بحث گذاشته اند.

زمان انتخاب: موضع شورای ملی ایران در خصوص بحران خاورمیانه و تنش بین ایران و عربستان from افق ایران on Vimeo.