اخرین مطالب گفتگو

برنامه نیمه پنهان-سپاهیان و سیاست خارجی در ایران با حضور دکتر ایرایی

مهمان: دکتر امیر حسین مهدی ایرایی – اسلو (نروژ)
توضیح: آیا سپاهیانی که در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران خود را دخیل کرده‌اند بر سیاست خارجی دولت اسلامی در تهران هم تاثیر دارند؟ آیا این تاثیر در تقویت جایگاه حکومت استبدادی بوده است یا به آن لطمه می‌زند؟ دول خارجی تا چه اندازه این تاثیر و مداخله را دیده و با آن تعامل می‌کند؟ دکتر مهدی آقازمانی و دکتر امیر حسین ایرایی در این « نیمه پنهان » پاسخگوی چنین سوالاتی هستند.

برنامه نیمه پنهان , سپاهیان و سیاست خارجی در ایران from افق ایران on Vimeo.