اخرین مطالب اطلاعیه بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در آستانه نوروز

 

بیانیه شورای ملی ایران در آستانه نوروز

بیش از چند  هزار نوروز از آغاز تاریخ ایران می‌گذرد. تاریخ ایران را همین «نوروزها» و «نوشدن‌ها» ساخته است. ایران فرهنگی به ایران جغرافیایی امروز محدود نیست و فلات بزرگ ایران و همه جای جهان که نوروز در آن خانه کرده است را شامل می‌شود

نوروز به چم و مانای روز نو از دید اندیشمندان این سرزمین آوادهنده «تازه گردانی» جهان و به دور ریختن آنچه کهنه و فرسوده است. از همین رو فرهنگ ایران یکی از تنها فرهنگ‌های کهن جهان است که تا به امروز با سربلندی زیسته است و همواره چون چراغی فراراه مردم، امید را گسترده است

نوروز همواره پیروز بوده و با تمام ستمی که بر آن رفته است جابه‌جا در سراسر جهان از هرگوشه سربرآورده است و بوی خوش خود را بر زندگی مردم پراکنده است و به مردمان نوید داده است که ستم از جهان رخت برخواهد بست و روشنی بر تاریکی پیروز خواهد شد

هم از این رو است که ایرانیان از هر تیره و باور و پیروان فرهنگ ایرانی در هر جای جهان که هستند که نوروز را با خود به آنجا برده اند و کوشیده اند دور از میهن خود حتی در میهن میزبان نیز نهال‌های کوچک این درخت تناور را بکارند باشد که روزی نوروز فارغ از آیین‌ها، نژاد‌ها، دین‌ها و رسم‌ها به دل‌های مردم جهان گرما و روشنایی ببخشد

همزمان با نوروز، تندرستی و شادمانی و دیرزیوی برای هم میهنان در هر جای جهان که هستند، خواهانیم. نوروز امسال در شرایطی برگزار می‌شود که جای‌جای جهان پر از آشوب و دشمنی است. باشد که در فردای روزی نو آفتاب مهر و دوستی و صلح و آرامش جهانی درخشان و زیبا بر زندگی مردمان بتابد

نوروزتان پیروز