امضا کنندگان منشور شورای ملی ایران

 

نام شهروندانی که تا کنون منشور شورای ملی ایران را امضا کرده اند

——————————————-
————————————
————————————–
——————————————
———————————————-
————————————————-
—————————————————

————————————
——————–
——————–

خلاصه ای از منشور شورای ملی ایران

—————————–
—————————–
—————————–

برای امضای منشور شورای ملی ایران، به پیوند زیر مراجعه فرمایید

امضای منشور

—————————–
—————————–
—————————–
[rev_slider manshour]