اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: آرمان های ملی یا مطالبات جمهوری اسلامی

دانلود به صورت پی دی اف

« آرمان های ملی یا مطالبات جمهوری اسلامی»_Page_1

« آرمان های ملی یا مطالبات جمهوری اسلامی»_Page_2

« آرمان های ملی یا مطالبات جمهوری اسلامی»

هم میهنان گرامی،

برداشته شدن تحریم های اقتصادی و مالی بین المللی که به دلیل سیاست های بحران زا و جهان ستیز جمهوری اسلامی بر ملت ایران تحمیل شده بود، می تواند جای بسی خوشنودی را به همراه داشته باشد.

کارنامه جمهوری اسلامی نشان داده که عملکرد این رژیم همواره در راستای مصلحت نظام و نه منافع ملی کشورمان بوده است. اکنون شاهد آن هستیم که این نظام پس از تحمیل مصیبت های سنگین به ملت ایران مجبور به عقب نشینی شده و باردیگر جام زهر را نوشیده است.

حکومتی که با سیاست دیرینه خود در گروگان گیری و یا معامله شهروندان ایرانی ـ آمریکایی، تلاش می کند از جهان غرب امتیازات مالی کسب کند تا بتواند از سرمایه مردم ایران بار دیگر برای صدور انقلاب اسلامی خود در کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان هزینه کند.

امروز شاید تصور همه ما براین است که هموارشدن فضای اقتصادی بتواند برای شهروندان ستمدیده ایران، دریچه تنفسی در آسمان آلوده کشورمان باز کند؛ اما برهمگان آشکار است که آزادی سرمایه های ملت ایران باردیگر در اختیار نظامی خواهد بود که نه کفایت مدیریت و اداره کشور را دارد و نه اهداف مشترک با منافع ملی ایران را دنبال می کند.

اکنون زمان آن فرا رسیده است تا «آرمان های ملی» خود را دادخواهی کنیم و فراموش نکنیم که جایگاه ملت ایران باید بین بیست ملت ثروتمند جهان باشد نه اینکه دلخوش به مطالبات حداقلی باشیم که سال هاست رژیم جمهوری اسلامی به ملت بزرگ و تاریخ ساز ایران تحمیل کرده است.

 

اینک زمان آن فرا رسیده تا از یارانه های ناچیز و سبد مواد خوراکی ۲۴۰۰ تومانی گذر کنیم و برای آنچه شایسته و درخور نام ملت بزرگ ایران است، همانا «برابری، رفاه و امنیت» برای هر شهروند ایرانی داشته باشیم.

باری زمان آن فرا رسیده تا باردیگر برای تحقق آرمان های ملی و در راستای منافع مردم کشورمان گام برداریم و دست در دست هم به مبارزه خود قوی تر از هرزمانی ادامه دهیم تا وطن را آباد کنیم. دراین برهه حساس بر هر ایرانی است تا برای حفظ منافع ملی کشور با مطالبه حقوق از دست رفته، حکومت را به عقب نشینی وادار کنیم.

 

پاینده ایران

رضا پهلوی

رییس شورای ملی ایران