تماس با شورای ملی ایران

برای تماس با شورای ملی ایران، می توانید از فرم زیر، استفاده نمایید

شایان یادآوری است که شورای ملی ایران، کمیته های محلی در کشورهای مختلف دنیا دارد که زیر نظر دفتر سیاسی شورای ملی ایران، فعالیت می کنند

www.facebook.com/ShorayeMeliIran

https://twitter.com/Iranncorg

تلفن دفتر مرکزی

۰۰۳۳۹۸۳۸۴۲۲۰۱۱

ایمیل دبیرخانه

contact@irannc.org

nciranfe@gmail.com
آدرس پستی دفتر مرکزی در پاریس

Conseil National Iranien pour le Elections Libres

۱۱۵,rue Saint-Dominique
۷۵۰۰۷ Paris
France

تلفن دفتر مرکزی

۰۰۳۳۹۸۳۸۴۲۲۰۱۱

—————-

کمیته محلی تورنتو

نشانی و تلفن

Iran National Council

۷۳۰۵ Woodbine Ave  #۷۲۸

Markham  , On   Canada

L3R  ۳V7

Tel # ( ۶۴۷ )۵۰۲-۱۶۶۲

 —————