اخرین مطالب گفتگو

برنامه شوراى ملى ايران: چشم انداز اقتصاد ایران در سال نود و پنج

كارشناس برنامه : دكتر سيامك شجاعى اقتصاددان
روحانی باز هم وعده داد .پس از وعده بهبود اقتصاد در طی صد روز که تبدیل شد به اینکه زمانی که به تفاهم و اجرای برجام برسیم که از آن هم خبری نشد،باز در آستانه نوروز و سال نو شاهدیم که مژده آمد صبر کنید که در سال آتی شاهد شکوفایی و رشداقتصاد و اشتغال و بهروزی خواهید بود. اما گزارش یک نهاد دولتی خود جمهوری اسلامی بیانگر نیاز حداقل سه ساله اقتصاد ایران برای بازگشت به شرایط چهار سال قبل است.

 برنامه شوراى ملى ايران: چشم انداز اقتصاد ایران در سال نود و پنج    from افق ایران on Vimeo.