اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمان های ملی – سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه

کارزار آرمان های ملی – سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه کارشناسان برنامه یک) حسن داعی تحلیلگر سیاسی و تحلیلگر مسائل بین المللی دو) رضا پیرزاده، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران موضوع: پیگیری سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه با در نظر گرفتن منافع ملی وتعهد به حفظ صلح و امنیت در منطقه و […]

اخرین مطالب گفتگو

زمان انتخاب: موضع شورای ملی ایران در خصوص بحران خاورمیانه و تنش بین ایران و عربستان

زمان انتخاب: موضع شورای ملی ایران در خصوص بحران خاورمیانه و تنش بین ایران و عربستان مهمان: رضاپیرزاده عضو دفتر سیاسی شورای مای ایران – پاریس توضیح: اتفاقات تنش آفرین در هفته‌های گذشته منطقه خاورمیانه را بیش از پیش در بحرانی عمیق فرو برده است که به نگرانی کنشگران سیاسی در زمینه رویدادهای منجر به […]