اخرین مطالب گفتگو

برنامه هفتگی شورای ملی ایران – ادامه فساد مالی بعد از لغو تحریم ها

کارشناسان:

دکتر امیرحسین ایرائی از دفتر سیاسی شورای ملی ایران و دکتر جمشید اسدی تحلیگر اقتصادی و سیاسی

درحاليكه گروهى از ايرانيهاى داخل كشور به بركات اجرائى شدن برجام و برچيده شدن تحريمها اميد دارند مسئولان جمهورى اسلامى به مقامات سوريه و لبنان اطمينان ميدهند كه تجهيزات پزشكى مورد نياز اين دو كشور را تامين سازندو حتى از اين فراترمى رود و قول ميدهند با اعطاي بورسيه – دانشجويان پزشكى و پرستارى لبنان و سوريه را در ايران آموزش دهند وحتى دو دانشگاه پزشكى در لبنان تاسيس كنند .

در شرايطى كه بخش گسترده اى از مردم ميهنمان در فقر بسر ميبرند اين دست و دلبازيهاى رژيم جمهورى اسلامى بار ديگر نشان داد كه اين حكومت هرگز به منافع مردم ايران نمى انديشد و تنها به فكر منافع خودو هدفش، رواج اسلام در جهان است

برنامه هفتگی شورای ملی ایران – ادامه فساد مالی بعد از لغو تحریم ها from Ofogh Iran on Vimeo.