اخرین مطالب گفتگو

حضور ریاست شورای ملی ایران در برنامه زمان انتخاب، با موضوع روز کارگر

دوازدهم اردیبهشت، اول ماه مه، روز جهانی کارگر و نماد جشن کار و کوشش بر همه کارگران ایرانزمین که ستون سازندگی و محور توسعه کشورمان هستند، خجسته و شاد باد.

روز کارگر امسال در شرایطی فرا می رسد که در سایه اقتصاد مقاومتی علی خامنه ای مسئول حکومت مافیایی جمهوری اسلامی، خط فقر سه و نیم میلیون تومان برای هر خانوار چهار نفره تخمین زده شده است. اقتصاد مقاومتی رهبر جمهوری اسلامی به نپرداختن دستمزدها و رشد بی سابقه بیکاری خلاصه شده است.

زمان انتخاب- روزکارگر، با حضور شاهزاده رضا پهلوی from افق ایران on Vimeo.