اخرین مطالب نامه ها

نامه تسلیت: فرانسه در این جنگ تنها نیست

جناب رییس جمهور،

به نام شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، عملیات تروریستی که شب گذشته در شهرپایس اتفاق افتاد را شدیدا محکوم می کنم و صمیمانه به ملت بزرگ فرانسه تسلیت می گویم.

چنین بربریت و توحشی که قلب فرانسه، همانا ارزش های بشری که برای همگی ما دارای ارج می باشد را هدف گرفته، غیرقابل بیان و توجیه است. آری، شما به درستی گفتید: فرانسه در جنگ است، ولیکن بدانید که فرانسه در این جنگ تنها نیست.

جناب رییس جمهور، چنین جنگی در خیابان های پاریس و کلان شهرهای جهان آزاد به پیروزی نخواهد رسید. این جنگ یقینا روزی به پیروزی خواهد رسید که چنین ارزش هایی در خاورمیانه حکومت کنند. یقین داشته باشید، ملت ایران که برای آزادی و دمکراسی مبارزه می کند در چنین مبارزه ای در کنار ملت فرانسه هست.

رضا پهلوی

رییس شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد

 

A l’attention de Monsieur François Hollande,

Président de la République Française,

Paris, le 14 novembre 2015

Monsieur le Président,

Au nom du Conseil National Iranien pour les Elections Libres, je condamne avec la plus grande fermeté les actes terroristes qui viennent de frapper Paris et présente mes sincères condoléances à la nation française.

Cette barbarie inqualifiable qui vise la France au cœur vise en réalité les valeurs humanistes qui nous sont chères à tous. Oui, vous avez raison de dire que la France est en guerre, mais la France n’est pas seule dans cette guerre de valeur.

Monsieur le Président, cette guerre ne se gagnera pas à Paris ou dans les autres capitales du monde libre. Cette guerre sera définitivement gagnée le jour ou ces valeurs s’imposeront au Moyen-Orient. Soyez assuré que la grande majorité de la nation iranienne qui lutte pour la liberté et la démocratie est au côté de la nation française dans ce combat.

Reza Pahlavi

Président du Conseil National Iranien pour les Elections Libres