اخرین مطالب بیانیه ها

در محکومیت سرکوب دراویش گنابادی

یکم اسفندماه

 

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، ضرب و شتم وحشیانه دراویش گنابادی توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی های حکومتی را محکوم می کند. دروایش گنابادی که از سراسر کشور در خیابان گلستان هفتم، نسبت به سیاست های سرکوبگرانه حاکمیت جمهوری اسلامی تحصن اعتراضی کرده بودند، مورد یورش وحشیانه نیروهای بسیج و انصار_حزب_الله با پشتیبانی ماشین‌های ضدشورش واقع شدند و در این درگیری بیش از دویست درویش گنابادی باخشونت آشکار بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند که همچنان از وضعیت آنها خبری نیست.

دراویش و خانقاه نهادی سنتی با پیشینه ای قدیمی هستند. دراویش همواره با نهاد فقاهت و حوزه های علمیه، که منبع ارتزاقشان مردم و دین بوده و می باشند، درگیر بوده  و تاریخ این رویارویی ها نشان می دهد که این نهاد که به نوعی در تحمیق مردم و استثمار آنها نقش داشته، همواره با نهاد عرفا و دراویش که بر پایه بخشش و دهش و جوانمردی و نپذیرفتن ظلم وهمچنین خرد پوینده و پاینده ایرانی پایه گذاری شده، سر ناسازگاری داشته است.

در طی چهاردهه گذشته عمر جمهوری اسلامی، کانون روحانیت سنتی و فقها حکومت در راس قدرت، در رویارویی و سرکوب دراویش و ویران کردن خانقاه ها، کشتار و سرکوب بهاییان، اعدام نوکیشان مسیحی، آزار و اذیت اهل سنت و یارسانی، تبعیض و به حاشیه راندن زرتشتیان و یهودیان سخت ترین روش ها، تهدید و قتل و جنایت نسبت به همه دگراندیشان انجام شده است.

 کار را به جایی رسانده اند که جز ترویج افکار خشک مذهبی و فقهی مورد پذیرش خودشان از مذهب تشیع، هیچ فکرو اندیشه دیگری را به رسمیت نشناسند و با تمام قدرت رو در روی سایر اندیشه های مذهبی و عرفانی بایستند. زمانی که دیدند سخت گیری ها و سرکوب هایشان نتیجه وارونه داده و پذیرش نهاد خانقاه و دراویش به عنوان نهادی که توسل به ریا و پذیرفتن ظلم و ستم را نفی می کند، از سوی اقشار گوناگون جامعه، خصوصا قشر تحصیلکرده و جوانان رو به افزایش نهاده، پس به گونه ای تند تر و عریان تر خشونت هدایت شده ای را علیه دراویش، خصوصا دراویش گنابادی آغاز نمودند.

شورای ملی ایران بار دیگر اقدامات غیرانسانی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در برابر دراویش گنابادی در تهران و تهاجم و هتاکی نیروهای سرکوبگر به محل سکونت دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش در خیابان گلستان هفتم را شدیدا محکوم می‌کند. ما از جامعه جهانی می خواهیم تا در برابر این رفتارهای تبعیض آمیز و غیرانسانی جمهوری اسلامی و وخامت أوضاع حقوق بشر در ایران برخورد جدی کند.

 

پاینده ایران و ایرانیان

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد