Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

هشتم مارس در خانه نمی مانیم، ما مالکان ایرانیم

در سده گذشته، شاهد از خودگذشتگی‌های زنان در عرصه جهانی بوده‌ایم تا در راستای برابری و انسان‌گرایی، سدهای سرکوب، تبعیض و خشونت که به نام دین و خدا در سایه خرافات، سنت و قوانین بر زنان روا شد را فرو بریزند. در این میان زنان ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطیت، به سرعتی چشمگیر در همه زمینه ها پیشرو شدند.

با گذر از این مقدمه در سرزمین مادری ما ایران، پس از انقلاب اسلامی آنچه بر همگان به صورت روشن معلوم است، ستم، محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از حقوق انسانی و شهروند درجه سوم بودن زنان در خفقان، و بیداد جمهوری اسلامی ایران است. ایجاد خلل در دیواره یک سد عظیم به واسطه روزنه ای کوچک می‌تواند مقاومت سد را فرو بپاشد به شرط آن‌که تلاش و تداوم در جهت ایجاد خلل به عنوان شرط لازم در نظر گرفته شده باشد.

در چهل سال گذشته موانع قانونی و فراقانونی، شرعی و عرفی به جهت حضور موثر زنان در سطح جامعه ایجاد شد. بدیهی‌ترین رفتارهای انسانی یک زن تبدیل به تابو و نیمی از جامعه، پای‌بند و زمین‌گیر تحجر و بنیادگرایی شدند. حتی به این نیز اکتفا نکرده و ذهن و فکر زنان و مردان را نشانه رفته و از کودکی به وسیله رسانه‌ها و مراکز آموزشی، خواری زن، کم‌توانی و احساس گناه به آن‌ها تزریق شد. تابوها، خرافات و سنت های نادرست، بندهای آزاردهنده ای هستند و اگر همراه با قوانین ستمگرانه نیز شوند تنفس سخت‌تر خواهد شد.

این روزها اما آستانه تحمل زنان ایرانزمین به سر آمده، دختران و مادران و مادربزرگان با برون‌فکنی دردها و رنج ها و زجرهای این سال‌ها به صورتی ویژه به یک‌باره در مکانی بلندتر و بالاتر از هر کرسی و منبری، بر سر تکه‌چوبی نماد زن‌ستیزی و تحجر و ضعف هژمونی تئوکراسی جمهوری اسلامی را به مانند پاشنه آشیل هویدا کردند.

برای محدودیت‌های زنان ایران زنگ ها به صدا در آمده است. از مبارزات این روزهای زنان ایران فارغ از جنسیت‌مان پشتیبانی کنیم. برای تحقق یک آرزوی جمعی تلاش همه نیاز است. اکنون نباید اجازه داد این فریادها خاموش و سپس فراموش و یا دچار فرسایش زمانی شود. برابری جنسیتی در همه زمینه ها از برابری دستمزد گرفته تا حق انتخاب پوشش و قوانین ارث و طلاق همگی می‌بایست درکنار هم پیگیری و دادخواست شود. رهایی از بحران و زخم های ژرف جمهوری اسلامی بر بدنه سرزمینمان ایران، تنهابا همراهی و همدلی یکایک ما ایرانیان به دست خواهد آمد. تجربه کشورهای پیشرفته در اقتصاد، رفاه، آرامش و آسایش حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر درهمه عرصه بوده است. آخرین تحقیقات علمی نشان‌گر آن است که حضور زنان در کنار مردان در راس سیاست و مدیریت‌های اجرایی آمار فساد را به شکل چشم‌گیری نه تنها کاهش داده است که در گسترش شفافیت در حکومت و دولت تاثیر به سزایی دارد.

نافرمانی مدنی حق یکایک شهروندان است. شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد باورمند است لزوم اعمال و اجرایی شدن ب

رابری جنسیتی در جامعه امروز ایران امری قطعی است و درک و دریافت این مسئله می‌تواند لزوم همراهی هر چه بیشتر اقشار مختلف جامعه را با این اعتراضات نشان دهد. اعتراض مادربزرگ‌ها در کنار دختران جوان به حجاب اجباری و همراهی پدران و همسران و برادران در کنار زنان معترض، گواه درک این مهم توسط همه اقشار، فارغ از نیاز شخصی‌شان به داشتن این حقوق است. هم‌میهنان، زنان در حال رقم زدن برگی از تاریخ این سرزمین‌اند. 

شورای ملی ایران از همگان دعوت می کند تا یکایک ما شهروندان ایران، با هر حرکت فردی و گروهی که در روز پنجشنبه و در گرامی‌داشت روز جهانی زن صورت می گیرد همراه باشیم، در خانه ها نمانیم، خیابان ها ی شهرمان را  همگام و همراه جهانیان کنیم.  همه با هم از حاشیه های جمهوری اسلامی برون آییم و با حضور در خیابان ها نشان دهیم که ما مالکان ایران هستیم و تا ایرانی برابر برای همه ایرانیان درکنارهم می مانیم.

پاینده ایران و ایرانیان

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد