بیانیه ها

بیانیه: اعدام دسته جمعی شهروندان

ملت بزرگ ایران

شورای ملی ایران با نهایت اندوه، موج اعدامهای گسترده اخیر توسط جمهوری اسلامی را محکوم نموده و از جامعه بیدار ایران تقاضا دارد تا با قرار گرفتن در کنار بستگان زندانیان سیاسی و ابراز همدردی با قربانیان رویدادهای اخیر در بلوچستان وکردستان، از دادخواهی های بحق آنان پشتیبانی نمایند و از کشتار گروهی و بی حساب و کتاب شهروندان ایرانی جلوگیری بعمل آورد.

شورای ملی ایران ضمن محکوم نمودن شدید کشتار شماری از مرزبانان هممیهنمان بدست گروههای تروریست مذهبی و ابراز همدردی با خانواده های قربانیان، اقدام جمهوری اسلامی در اعدام کینه حویانه شماری از هموطنان بلوچمان را نیز محکوم نموده و ان را نمونه ای از پیامدهای سیاستهای شکست خورده این نظام دررابطه با مدیریت مناطق مرزی کشور بویؤه نواحی با جمعیت غیر شیعه می داند.

هدف روشن چنین حکومتی از نمایش قتل و خشونت، پس از سایه گستری رعب و وحشت و نهادینه نمودن قوانین ضد بشری‌، کشتن هرگونه احساسات انسانی است که تنها با وجود پرورش آنها در سایه آرامش و امنیت اجتماعی است که هر فردی توان سازنده خویش را در اجتماع به اشتراک خواهد گذاشت. حکومتی که هر سحرگاه با گرد هم آوردن تماشاچیان مرگِ انسانیت، تنی را بدار می‌کشد، به هیچ روی،‌ کرامت‌ انسانی و ارزشهای پسندیده بشری را در ذهن و وجود پاک نسل نوپایی که باید آینده ساز فردا باشند، بجا نمی گذارد. از سویی دیگر، جمهوری اسلامی با بکارگیری سیاستهای اشتباه و بی کفایتی در امر مدیریت منابع طبیعی نیز سبب بروز بحران های زیست محیطی همچون مورد دریاچه اورومیه و بتازگی رود کارون شده است. شورای ملی ایران از تحصن و تظاهرات هممیهنان بیدارمان در خوزستان در راستای حق آنان در نگهداشت آب کارون پشتیبانی نموده و پاسداری و صیانت از سرمایه های ملی همچون دریاچه اورومیه و رود کارون را نه تنها وظیفه مردم آدربایجان و خورستان که دغدغه همه ایرانیان می داند.

شورای ملی ایران با باورمندی بر نیروی مردم، تنها راه نجات ایران را در انسجام اقشار مختلف جامعه ایران دانسته و در این راستا با پشتیبانی از نافرمانی های مدنی، همه کوشش خود را در رسا نمودن خواسته های ایرانیان در جامعه جهانی خواهد نمود.

پاینده ایران.
شورای ملی ایران