هموندان دفتر سیاسی

ارایه گزارش حسابرسی

توضحیات درباره همیاری مالی و ارایه گزارش حسابرسی:

شورای ملی ایران، طبق اساسنامه موظف است که هر شش ماه یکبار، گزارش حسابرسی خود را منتشر سازد. به منظور شفافیت هر چه تمامتر، یک شرکت حسابرسی معتبر، که حسابداران قسم خورده در آن حضور دارند، گزارش مالی را تهیه خواهند کرد، و این گزارش به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

در تصاویر زیر گزارش مالی تهیه شده توسط حسابدار رسمی و قسم خورده (در آمریکا) را ملاحظه می فرمایید. علاوه بر آن، شورای ملی ایران به منظور شفافیت بیشتر، ریز مخارج انجام شده را نیز منتشر نموده است.

در صورتی که همچنان سوالی در این زمینه دارید، می توانید با دبیرخانه شورای ملی ایران، تماس حاصل فرمایید

[rev_slider fininccial]

گزارش مالی اجلاس تورنتو نیز در زیر آمده است

گزارش مالی تورنتو_Page_1