هموندان دفتر سیاسی

سعید جباری

jabari

سعید جباری یک کنشگر سیاسی و پژوهشگر ارشد است. او مدرک تحصیلی خود را رشته روابط بین الملل و توسعه کسب نموده، و بر روی مسایلی چون جنگ، تروریسم، و انقلاب ها پژوهش نموده است.

تا قبل از پیوستن به شورای ملی ایران، او در چند پژوهش مهم سازمان های مهم بین المللی به عنوان پژوهشگر ارشد حضور داشته است. او در بسیاری از تشکل های سیاسی و مدنی نیز  حضور فعالی داشته است، معاونت سازمان ارتقا دمکراسی و حقوق بشر در ایران یکی از این سمت ها است.

آقای جباری سوابق سیاسی متعددی دارد، یکی از بنیانگذاران و سخنگوی گروه استقلال ملت ایران بوده، و یک برنامه تلویزیونی را کارگردانی و تولید نموده است.