Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

روز کورش بزرگ گرامی باد

هفتم آبان ماه، کورش بزرگ پس از فتح بابل، با صدور فرمان انسان محور به مردمان چهار گوشه ی جهان، نقطه‌ی عطفی در تاریخ بشریت پدید آورد.

بیست و پنج قرن پیش، دردورانی که توحش بر زندگی انسان ها چیرگی داشت؛ پادشاه بابل در کتیبۀ نبوکد نِصردوم فرمان می دهد تا صدهزار چشم را درآوردند و صدهزار ساق پا بشکنند. هزاران دختر و پسر را در آتش بسوزانند و خانه‌ها را چنان ویران کنند که دیگر بانگ زنده‌ای از آنجا برنخیزد. یا آنکه آشورنازیر پال پس از تصرف شوش افتخار می کند که ندای شادی و فریادهای انسانی به دستان وی از ایلام رخت بربست.

در چنین روزگار سیاهی، کورش بزرگ شیوه ای نوین پیش گرفت، او با ورود به سرزمین دشمن به باورهایشان احترام گذاشت و با آمیختن اقوام، نژادها و باورها، نخستین دولت رفاه و اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی را پدید آورد. و اینچنین رفتار انسانی با دیگران را در فرهنگ ایرانی نهادینه نمود.

بدینسان، کورش بزرگ همچون نماد کشورداری، مردم داری، آزادمنشی، خردورزی، صلح دوستی، انسان دوستی جایگاه ویژه ای را در تاریخ تمدن بشریت به خود اختصاص داده است. و این افتخار به نام ایران و برای ملت ایران در نزد جهانیان به رسمیت شناخته شده است.

در طی چهاردهه گذشته، جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا مشترک های هزاران ساله ملت یگانه ایران، همانا هویت ملّی ایرانیان را با روش ها و شیوه های دروغ سازی، تحریف کتاب های درسی و سرکوب، از خاطرات تاریخ کهن این مرز و بوم پاک کند.

در سال های اخیر نیز دولتمردان جمهوری اسلامی، از نمادهای ملی و کهن کشورمان سوء استفاده‌های سیاسی فراوانی برای امیال و منافع فرقه ای خود کرده اند.  

همان حکومتی که از خزانه دولتی به نام امام حسین برای مسافرین شیعه از پاکستان و دیگر کشورها هزینه راه کربلا می کند تا مسیر پولشویی خود را هموار سازد و به سیاست های جنگ افروز هلال شیعی خود دامن زد. روز هفت آبان مسافرین راهی آرامگاه کوروش بزرگ را با باتوم و گاز اشک‌آور  پذیرایی می‌کند که مبادا استقبال خودجوش و مردمی روز کوروش از اعیاد شیعی-سیاسی پیشی بگیرد.

یادمان باشد، سیاست و سیاست‌مداران جملگی رفتنی‌اند، آنچه باقی می‌ماند کشور عزیز ما و تاریخ کهن این مرز و بوم است.

“شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد” روز جهانی کورش را گرامی می‌دارد و در کنار هم‌وطنانی‌ست که در این روز مسافر پاسارگاد هستند. برما شهروندان ایرانی است که با اراده ای ملی، برای دستیابی به ارزش هایی چون مدارا، رواداری، انسان محوری و مهرورزی در محوریت شکل گیری قانون اساسی نوین کشور همسو و همراه یکدیگر باشیم.

این روز بزرگ را پاس بداریم!

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد