اخرین مطالب نامه ها

نامه ریاست شورای ملی ایران به نخست وزیر کانادا – وضعیت بانو هودفر

Download PDF

به عالیجناب جاستین ترودو،
نخست وزیر کانادا،

آقای نخست وزیر گرامی،
به دلیل شرایط نگران کننده زندان برای یکی از هموطنان من که به دلیل تابعیت دوگانه، هموطن شما نیز هستند، ، خانم پرفسور هما هودفر برای شما این نامه را ارسال می کنم.
اخبار اخیر در رابطه با بستری شدن خانم دکتر هودفر در سلول انفرادی، دگربار باور ما را به هنجارهای بین المللی حقوق بشر و عدالت، در معرض چالش قرار داده است. خانم دکتر هودفر بدون رعایت تشریفات قانونی یا حتی دسترسی به وکیل یا اعضای خانواده اش در زندان به بند کشیده شده است.

اخبار مرتبط با خانم دکتر هودفر ما به یاد زنده یاد زهرا کاظمی می اندازد، یک ایرانی دیگر با دو تابعیت، که در سال 2003 بازداشت شد، و سپس زیر شکنجه او را کشتند. ما آرزو می کنیم که سرنوشت غمگین مشابهی برای خانم دکتر هودفر توسط قوه قضاییه حکومت اسلامی رقم نخورد.

انتخاب این «به اصطلاع رییس جمهور اصلاح طلب» تنها به افزایش بی سابقه اعدام ها و سرکوب ایرانیانی انجامیده که در خارج از کشور هستند، ولی برای رسیدن به جامعه ای دمکراتیک و عادلانه تلاش می کنند.

هر چند که بانو دکتر هودفر یک کنشگر سیاسی نیست لیکن بازداشت غیرقانونی یک پژوهشگر سرشناس که در سطح بین المللی شناخته شده است، تنها نشان از خشونت و بی رحمی این رژیم دارد.
در حال حاضر، یک انسان دیگر دارای تابعیت دوگانه ایران و کانادا، به مدت هشت سال است که تحت شرایطی غیر انسانی، به دور از خانواده اش، و بدون طی کردن مراحل قانونی در زندان به سر می برد.

حکومت جمهوری اسلامی نباید اجازه یابد تا بدون پرداخت هزینه، به نقض حقوق بشر در مورد شهروندان خود و یا دیگر کشورها بپردازد.

من باور دارم که دولت شما هر آنچه که در توان دارد برای رهایی و بازگرداندن بانو هوفر و سعید ملک پور به کار خواهد بست، و مطمینم که شما  مساله نقض حقوق بشر در ایران را در سطح جامعه بین المللی پیگیری می کنید، و خواستار پاسخگویی این حکومت به دلیل نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین المللی خواهید شد.

با سپاسگزاری
رضا پهلوی -ریاست شورای ملی ایران

رونوشت:
– عالیجناب استفان دیون،
– عالیجناب بانکی مونپ

Homa Hoodfar-Canada-page-0

Homa Hoodfar-Canada-page-1

The Right Honourable Justin Trudeau
Prime Minister of Canada
80 Wellington Street
Ottawa, ON K1A 0A2

Dear Prime Minister:

It is with a sense of urgency that I write to you regarding the detainment and imprisonment of my fellow compatriot and yours, Iranian-Canadian professor and scholar, Dr. Homa Hoodfar.

The recent news of Dr. Hoodfar’s hospitalization after being in solitary confinement in prison has once again shaken our community’s beliefs in international human rights and justice. Dr. Hoodfar has been held in an Islamic Republic prison without due process, or access to her lawyer and her family.

The news of Dr. Hoodfar reminds us of another Iranian – Canadian woman, Zahra Kazemi, who in 2003 was tortured and killed while illegally detained by the regime’s secret police. We hope that Dr. Hoodfar does not meet the same tragic fate at the hands of the theocratic judiciary.

The election of a so-called moderate president of the theocratic state has only resulted to an increase in the number of executions carried out against Iranian dissidents and those fighting for a more just and democratic society in Iran. Although Dr. Hoodfar is not an activist, the arbitrary detainment of an internationally renowned scholar speaks to the brutal nature of this regime.

Currently, another Iranian resident of Canada, Saeed Malekpour, has been imprisoned for more than 8 years by the regime, far from his family in Canada and without any due process.

The Islamic Republic should not be allowed to act with impunity against the human rights of its own citizenry as well as the citizenry of other countries.

I trust that your government will do everything in its power to guarantee the safe return of Dr. Hoodfar and Saeed Malekpour and that you will continue to raise the issue of human rights in the international community and demand that the Islamic Republic be held accountable for its abysmal human rights record and violations of international laws, treaties and conventions.

Sincerely Yours

Reza Pahlavi
President of the Iran National Council for Free Elections

Cc: Honourable Stephen Dion
Cc: Excellency Banki Moon