اخرین مطالب بیانیه ها

محکومیت حمله تروریستی به دگرباشان

به نام شورای ملی ایران کشتار وحشیانه شهروندان همجنسگرای اورلاندو – فلوریدا را شدیدا محکوم می کنم. در نهایت تاسف به بازماندگان و خانواده های جانباختگان تسلیت می گویم.
بار دیگر یادآور می شوم، هیچ کس و هیچ گروهی به نام خدا، باور و یا ایدئولوژی نمی تواند، حق زیستن را از دیگری سلب کند. همه انسان ها از هر جنسیت، باور و یا گرایش جنسی که باشند با یکدیگر برابرند.
‫#‏آزادی‬ ‫#‏برابری‬ ‫#‏جنسیت‬
‫#‏همجنسگرایی‬

Reza Pahlavi, President of the National Council of Iran for Free Elections:

On behalf of the Iran National Council, I strongly condemn last night’s terrorist attack and the killing or injury of more than one hundred innocent people in Orlando, Florida.
I extend my sincerest condolences to the families of the victims, and the survivors of this tragic act of terror.
No one has the right to deprive fellow human beings of the right to live, be it in the name of God, religion or ideology.
All humans are equal regardless of their gender, beliefs and sexual orientation.
‪#‎Terrrist‬ ‪#‎ideology‬ ‪#‎LGBT‬