بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران درباره اعدام های دسته جمعی سال شصت و هفت

شورای ملی ایران، یاد هموطنانی که در امرداد و شهریور سال شصت و هفت در بیدادگاه های چند دقیقه ای به شیوه ای غیرمنصفانه و غیر انسانی به مرگ محکوم شده اند را گرامی می دارد.

رژیم جمهوری اسلامی در امرداد و شهریور شصت و هفت، چند هزار زندانی در بند و بی دفاع را به شیوه ای قرون وسطایی، به صورت دسته جمعی اعدام کرد. بسیاری از این زندانیان، قبلا در همان  محاکم  غیر عادلانه رژیم به زندان های کوتاه مدت محکوم شده بودند و حتی دوره محکومیت برخی به پایان رسیده بود. این زندانیان در بیدادگاه های چند دقیقه ای تنها با پرسش چند سوال ساده درباره عقیده سیاسی شان به اعدام محکوم شدند.

شورای ملی ایران بر این نکته  تاکید می کند که آزادی اندیشه، یکی از اساسی ترین اصول انسانی است و هیچ انسانی نباید به دلیل داشتن یک عقیده خاص مورد آزار قرار گرفته و یا کشته شود.

توجیه رژیم و نخست وزیر وقت این بوده که این زندانیان قصد شورش داشته اند، و یا اینکه گروه سیاسی هم عقیده با آنها، به عملیات مسلحانه دست زده اند. شایان یادآوری است که بسیاری از این زندانیان سالها در زندان بوده اند و هیچ ارتباطی با خارج از زندان نداشته اند، و چنین اتهاماتی غیر از اینکه بی پایه و اساس است، دلیل بر اعدام چند هزار زندانی در بند و بی دفاع نمی شود.

شورای ملی ایران ضمن قدردانی از مسوولین دست اندرکار برگزاری دادگاه نمادین «ایران تریبونال»، نتیجه این رسیدگی را یادآور می شود که طبق حکم  صادره،  رژیم جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت محکوم شده است.

شورای ملی ایران ضمن اینکه تمامی قتل عام های سازمان یافته دهه شصت و به ویژه اعدام های دسته جمعی امردادشصت و هفت را یک جنایت علیه بشریت می داند، به ملت ایران یادآور می شود که بازیگران اصلی این جنایت، هم اکنون در بالاترین رده های حکومتی حضور دارند. این اشخاص می بایست به دلیل جنایت علیه بشریت، به مراجع و دادگاه عادلانه سپرده شوند. حضور این اشخاص در بالاترین رده های تصمیم گیری رژیم ایران نشان می دهد که منش و سیاست غیر انسانی این رژیم هیچگاه تغییر نکرده و همچنان قابلیت ارتکاب جنایت علیه بشریت  را دارا می باشد.

1367 (1)