بیانیه ها

شورای ملی ایران، سالروز انقلاب سفید را گرامی می دارد.

دانلود به صورت پی دی اف: بیانیه شورای ملی ایران انقلاب سفید

شورای ملی ایران، سالروز انقلاب سفید را گرامی می دارد.

عدالت اجتماعی و برابری شهروندان، بنیان شکل گیری جامعه مدنی و مدرن است، و یکی از مهمترین سدهای پیش روی جامعه ایران، برای نیل به این هدف، وجود نظام ارباب-رعیتی در کشور بوده است.

تا قبل از سال ۱۳۴۱، بیش از پنجاه درصد از زمین های قابل کشت کشور، در دست مالکان بزرگ (یا همان خان ها) بوده است، و بیست درصد دیگر از زمین ها نیز با عنوان وقف، در اختیار روحانیون قرار داشت، روستاییان، به عنوان کشاورزان و زحمتکشانی که وظیفه تولید در کشور را بر عهده داشتند، تنها مالکیت کمتر از بیست درصد از زمین های کشاورزی را در اختیار داشتند

این تقسیم بندی غیر عادلانه، علاوه بر اینکه بی عدالتی را در جامعه نهادینه می کرد، باعث می شد که به اربابان، قدرت مافوق  تصور داده شود، و آنها این فرصت را بیابند که فراتر از قانون، حرکت کنند، و در نتیجه «حکومت قانون» در جامعه، در  فراموشی قرار می گرفت.

نمی توان منکر این واقعیت شد که بسیاری از این مالکان در گذشته، با توسل به زور این املاک را به چنگ آورده بودند، و به صورت مشروع در تملک آنها قرار داده نشده بود.

دولت وقت در اقدامی شجاعانه، در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱، اصلاحات ارضی و تقسیم عادلانه را به همه پرسی گذاشت، و با استفاده از قدرت بالاترین مرجع قانونی، یعنی اکثریت مردم ایران، اصلاحات ارضی به شکل قانون درآمد، و برای اولین بار در چند صد سال اخیر، جامعه ایران شاهد شکل گیری بنیان های عدالت گشت.

اقدام شجاعانه بعدی، اعطای حقوق برابر به زنان ایران بوده است. در جامعه ای که از دیرباز به شهروندان ایرانی به چشم شهروند درجه دو نگریسته می شد، به تمامی بانون حقوقی برابر داده شد.

نمی توان ادعای حقوق بشر و کرامت انسانی داشت، اما اقدام شجاعانه اصلاحات ارضی، اعطای حق رای به زنان، و اعزام سپاه دانش و بهداشت و ترویج آبادانی  به روستاها را ستایش نکرد، کافیست به یادآوریم که اربابان در روستاها، به مانند حاکم مطلق، با هزاران انسانی که در روستاهای تحت مالکیت خود زندگی می کردند، به مانند برده رفتار می کردند.

براستی، آیا بدون انقلاب سفید و اصلاحات ارضی، ما شاهد شکل گیری ایران مدرن، تشکیل قشر فرهیخته و تحصیل کرده، و شکل گیری بنیان های دمکراسی در ایران می بودیم؟

در این میان، نمی توان از خیانت افرادی که با برابری زن و مرد، و یا برابری   رعیت و ارباب، منافع خود را در خطر می دیدند ، چشم پوشید، افرادی چون   خمینی و یا برخی از روحانیون که پیوندی دیرینه با اربابان داشتند، و از طرفی، مخالف برابری زن و مرد بودند، به مخالفت با این اقدامات پرداختند.

هر چند از زمانی که   خمینی، بر کرسی ولایت فقیه، به عنوان دیکتاتوری بی رحم تکیه کرد، به همراه دیگر ایادی خود، تمامی تلاش خود را به کار بستند تا جامعه ایران را به قهقرا ببرند، اما واقعیت این است اثرات انقلاب سفید آنچنان شگرف  و عمیق بوده، که آنها چنین توانی را  نداشتند

این انقلاب سفید بود که باعث شد جامعه ایران، از شکل سنتی خارج گشته و به شکل جامعه ای مدرن در آید، و پرچم کشور ایران،  یک سر و گردن بالاتر از کشورهای منطقه، افراشته گردد.

این انقلاب ارزشمند جامعه ایران در همه ابعاد، مدرن می ساخت و عدالت را به بطن جامعه می آورد.

 برای اولین بار، کارگران جامعه به عنوان زحمتکشان اصلی جامعه، در سود کارخانه ها شریک شدند، و کشاورزان مالک زمین هایی شدند که بر روی آن عرق می ریختند، زنان ایرانی از حق رای و حقوق برابر در جامعه برخوردار گشته، و با ایجاد سپاه دانش و بهداشت، تلاش شد تا حداقل های زندگی به روستاها برده شود. در آن روزگار که حقوق کودکان مورد توجه نبود، انقلاب سفید توجه ویژه ای به حقوق کارگران نمود و ضمن اجباری کردن تحصیل برای آنها، حتی به تغذیه آنها در مدارس نیز توجه نمود.

برای یادآوری، اصول نوزده گانه انقلاب سفید در اینجا ذکر می شود:

اصل اول – اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی

 اصل دوم – ملی کردن جنگل‌ها و مراتع

 اصل سوم – فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی

 اصل چهارم – سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها

 اصل پنجم – اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان

 اصل ششم -ایجاد سپاه دانش

 اصل هفتم – ایجاد سپاه بهداشت

 اصل هشتم – ایجاد سپاه ترویج و آبادانی

 اصل نهم – ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری

 اصل دهم – ملی کردن آب‌های کشور

 اصل یازدهم – نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی

 اصل دوازدهم – انقلاب اداری وانقلاب آموزشی

 اصل سیزدهم – فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

 اصل چهاردهم – مبارزه با تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان

اصل پانزدهم – تحصیلات رایگان و اجباری

 اصل شانزدهم – تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران

 اصل هفدهم – پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان

 اصل هیجدهم – مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها واموال غیرمنقول

 اصل نوزدهم – مبارزه با فساد، رشوه‌گرفتن و رشوه‌دادن

شورای ملی ایران، ضمن گرامیداشت این اقدام مهم، آنرا باعث  دوام عدالت و برابری در جامعه می داند، و بر این اعتقاد است که این اقدام پسندیده، باعث   بسط و گسترش بنیان های مدرنیته در جامعه ایران گردیده است.

بیانیه شورای ملی ایران انقلاب سفید_Page_1

 بیانیه شورای ملی ایران اصلاحات ارضی_Page_2