اخرین مطالب گفتگو

برنامه شوراى ملى ايران: ريشه مشكل ايران براى تجارت با جهان

برنامه شوراى ملى ايران: ريشه مشكل ايران براى تجارت با جهان
كارشناس برنامه : دكتر سيامك شجاعى اقتصاددان وکنشگر سیاسی
با آغاز اجراى برجام اقتصاد ايران وارد دوره اى جديد شد ، قاعدتا با رفع تحريمها و در نبود موانع خارجى بايد توليدت ايرانى ساده تر از دوره تحريمها وارد بازار جهانى بشه اما طى ماههاى ابتدائى اجرائى برجام ، غير از صادرات نفت خام و ساير خام فروشيها خبرى از افزايش چشمگير صادرات نيست ، اساسا هم انتظارى براى فروش توليدات ايرانى در خارج از كشور وجود نداره اين نكته نشون ميده كه ريشه مشكل ايران براى تجارت با جهان فراتر از تحريمها بوده و هست

برنامه شوراى ملى ايران: ريشه مشكل ايران براى تجارت با جهان from افق ایران on Vimeo.