اخرین مطالب اطلاعیه

راه اندازی سایت کمیسیون حقوق بشر

به آگاهی می رساند که همزمان با دهم دسامبر، سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، سایت کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران، افتتاح گردیده است. نشانی این وبسایت به شرح ذیل می باشد

humanrightsiniran.org

از دواطلبین به همکاری با کمیسیون حقوق بشر دعوت به عمل می آید تا با ایمیل دبیرخانه شورای ملی ایران تماس حاصل نمایند

contact@irannc.org

خبر راه اندازی سایت حقوق بشرراه ا