اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران – ایران وکنفرانس آب و هوای‍‍‍ی در پاریس

کارشناس برنامه : سام خسروی فرد – کارشناس محیط زیست

روز دوشنبه كنفرانس محيط زيست در پاريس با شركت ١٩٥ كشور رسما كار خود را آغاز كرد ، ايران يكى از ده كشور توليد كننده گازهاى گلخانه اى جهان ، گرچه سهمش نسبت به كشور هاى بالاى جدول كم تر است ، اما گفته كه از ميزان گازهاى گلخانه اى كم ميكند چرا كه ايران خود يكى از قربانيان اصلى چيزى است كه بنام تغييرات آب و هوائى شناخته شده است و اما در اين برنامه خواهيم ديد ،قولى كه ايران داده تا چه حد شدنى است

برنامه شورای ملی ایران – ایران وکنفرانس آب و هوای‍‍‍ی در پاریس from Ofogh Iran on Vimeo.