اخرین مطالب نامه ها

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر شهریور ماه، مهر ماه و آبان ماه ۱۳۹۴

گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر

شهریور ماه، مهر ماه و آبان ماه  ۱۳۹۴

دانلود به صورت پی دی اف

این گزارش به دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و همینطور سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز ارسال گردیده است.

گزارش پیشرو حاصل کوشش کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران است که به صورت شبانه روزی در حال جمع آوری، تجزیه، تحلیل، ثبت و مستندسازی گزارشات منتشر شده توسط نهادها و مدافعان حقوق بشری است.

شایان ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارشی کامل نمی‌باشد و تنها بخشی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران را به تصویر می‌کشد؛ گرچه در این گزارش تلاش شده با دقت بالایی آماده و تنظیم شود اما عاری از خطا نمیباشد و درصد خطای در نظر گرفته شده در زمینه آمار ۲% می‌باشد.