اخرین مطالب گفتگو

نیمه پنهان/ حضور نظامیان در اقتصاد ایران، دلایل و عواقب آن

نیمه پنهان/ حضور نظامیان در اقتصاد ایران، دلایل و عواقب آن
——
با حضور دکتر ایرایی، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران

نیمه پنهان/ حضور نظامیان در اقتصاد ایران، دلایل و عواقب آن from افق ایران on Vimeo.