نامه ها

نامه به دبیرکل سازمان: اعدام آقای طاهری و نقض حقوق بشر در ایران

دانلود پی دی اف

عالیجناب بانکی مون،

دبیرکل سازمان ملل،

 

موضوع: کمپین بین المللی برای جلوگیری از اعدام آقای طاهری و نقض حقوق بشر در ایران

 

عالیجناب،

من و دیگر هموطنانم به شدت نگران نقض مکرر حقوق بشر در رژیم مذهبی جمهوری اسلامی هستیم، و این رژیم اخیرا برای آقای محمد علی طاهری، حکم اعدام صادر نموده است. نامبرده در زمینه طب مکمل پژوهش و فعالیت می نموده است، و دادگاه رژیم او را مفسد فی الارض شناخته است.

آقای طاهری بنیانگذار حلقه عرفان است، و در سال ۲۰۱۰ برای اولین بار بر اساس اتهامات واهی اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد، و پس از مدتی از زندان رها شد. او در ماه می ۲۰۱۱ مجدد دستگیر شده و به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم گشته، و هم اکنون در زندان انفرادی و در شرایط بدی به سر می برد، وی اعتصاب غذا نموده است، و شرایط جسمی نامبرده در زندان مخوف اوین رو به وخامت است. حکم اعدام آقای طاهری توسط بسیاری از ایرانیان در سرتاسر دنیا، و همینطور نهادهای حقوق بشری، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل محکوم شده است.

 

من نیز چون دیگر هموطنانم، به شکل اضطراری از جامعه بین المللی تقاضا داریم تا برای جلوگیری از اعدام آقای طاهری تلاش نموده و خواستار آزادی فوری او و طرفداران نامبرده از زندان شوند.

 

نگرانی ما درباره نقض حقوق بشر در ایران تنها محدود به این گروه خاص نمی شود، چه آنکه دیگر اقلیت های مذهبی و یا قومی، همچون هموطنان سنی، مسیحی، یهودی، زرتشتی و بهایی ما نیز در معرض آزار و پیگرد مقامات رژیم قرار دارند، به زندان انداخته می شوند و قربانی انواع تبعیض ها می گردند. به عنوان نمونه، مقامات رژیم اخیرا یک مرکز دینی بهایان در شهر ارومیه را نابود نموده اند.

از آنجایی که ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر حقوق بنیادین و آزادی افراد، از جمله آزادی اندیشه تاکید می کند، اکنون زمان آن است که جامعه جهانی، تعهدات این رژیم را به مقامات رژیم جمهوری اسلامی یادآور شود.

ما از جامعه جهانی می خواهیم تا به شکلی فوری اقدام نموده و زمینه ساز آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شوند.

با اعتقاد راسخ به سکولاریسم، شورای ملی ایران نقض حقوق بشر در ایران با توسل به نام دین را محکوم می نماید.

ایرانیان با هر عقیده سیاسی که دارند، بر شکل گیری یک حکومت سکولار دمکراتیک در ایران تاکید می کنند، حکومتی که در آن کسی به دلیل عقیده یا فعالیت سیاسی آزار نمی بیند، و همه در مقابل قانون برابر بوده و به اعتلای اعلامیه جهانی حقوق بشر می اندیشند.

 

پیشاپیش از توجه و همکاری شما در این مورد سپاسگزاری می گردد.

 

رضا پهلوی،

ریاست شورای ملی ایران

 

رونوشت:

 • دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران
 • خانم پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر
 • صالح شتی، دبیر سازمان عفو بین الملل-
 • کمیسر عالی حقوق بشر،
 • گروه کار سازمان ملل در مورد بازدداشت های خودسرانه
 • گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قضاوت و و کلاء
 • گزارش گر ویژه آزادی عقیده و بیان
 • گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان
 • حقوق بشر اتحادیه اروپا

 

His Excellency Ban-Ki Moon

Secretary General of United Nations

The United Nations

New York, NY 10017

Re: International Campaign to Prevent the Execution of Mohammad Ali Taheri and Human Rights Violations in Iran

Your Excellency,

My compatriots and I are seriously concerned about continuing human rights violations by the theocratic regime of Iran which has recently sentenced Mohammad Ali Taheri, a prominent researcher and author in the field of Interuniversalist alternative medicine, to death on the charge of ‘spreading corruption on earth’. Mr. Taheri, who is also the founder of the spiritual group ‘Erfan Halqeh’, was first arrested in 2010 on wrongful charges of acting against national security. After being released for a brief period, he was arrested for a second time in May 2011, and convicted to five years for blasphemy, 74 lashes and monetary fines. Mr. Taheri has endured difficult conditions in the solitary confinement, hunger strike, and deteriorating health conditions in the notorious Evin prison. Mr. Taheri’s sentencing to death has been condemned by Iranians around the world, international human rights organizations, and the UN High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein.

It is with a great sense of urgency that I join my compatriots and human rights activists in a unified appeal to the international community to prevent the execution of Mr. Taheri, and to demand his immediate and unconditional release along with the discharge of his followers from Iranian prisons. Our concern extends beyond the dire human rights situation of one particular group, as ethnic and religious minorities, including Sunni Muslims, Christians, Jews, Zoroastrians, and the Baha’is are persecuted, imprisoned and subjected to various forms of discrimination. Most recently, the authorities in Iran have destroyed the Baha’i commentary in the Northern city of Urmia.

Whereas Iran is a signatory to the Universal Declaration of Human Rights which encompasses fundamental rights and freedom of individuals, including freedom of beliefs, it is incumbent upon the international community to remind the theocratic regime of Iran of its moral commitments and obligations to human rights. We appeal to the international community for urgent actions to facilitate the immediate release of all prisoners of conscience in Iran. With our strong belief in secularism, the Iran National Council denounces ongoing human rights violations in the name of religion. Iranians across the political spectrum envision a secular democratic Iran where they can live freely from religious and political persecution and enjoy equal rights under the law, in adherence to the principles of the United Nations Universal Declaration of Human Rights.

I thank you sincerely for your consideration and offer my unconditional assistance on this urgent matter.

Yours sincerely,

Reza Pahlavi

President of the National Council of Iran for Free Elections

CC:

 • Ms Navi Pillay,

United Nations High Commissioner for Human Rights

 • Ahmed Shaheed,

UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran,

 • Seong-Phil Hong,

Chair-Rapporteur, The Working Group on Arbitrary Detention

 • Gabriela Knaul,

Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers

 • Ms Rashida Manjoo,

Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequence

 • David Kaye,

Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression

 • Mr Salil Shetty, Secretary

General of the Amnesty International,

Taheri-Erfan_Page_1 Taheri-Erfan_Page_2 Taheri-Erfan_Page_3