اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در سالگرد آتش زدن سینما رکس آبادان

page-0

rex-640x452

بیانیه شورای ملی ایران

در سالگرد آتش زدن سینما رکس آبادان

«آنانی که چهارصد نفر انسان را زنده زنده در سینما رکس سوزاندند، اکنون خاورمیانه را به آتش کشیده اند.»

سی و هفت سال پیش در چنین روزی، چهارصد تن از هموطنان ما، بدون آنکه گناهی مرتکب شده باشند، زنده زنده در آتش سوختند.

جانیان و بانیان این جنایت نابخشودنی در سی و شش سال گذشته سیاست آتش افروزی خود را در همه ابعادش ادامه داده اند، از ادامه جنگ با عراق گرفته تا ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور. از حمله شبانه به کوی دانشگاه گرفته تا حمایت از رژیم جنایتکاری به نام بشار اسد.

سی و شش سال است که مردم ایران تاوان تقابل تئوری ولایت فقیه را با اصولا ساده انسانی می دهند. این تئوری، برای به دست گرفتن قدرت مجوز آتش زدن سینما و سوزاندان صدها انسان را داد، و این روزها می بینیم که همین تئوری، مجوز اسیدپاشی بر روی صورت زنان ایرانی را صادر می کند.

رژیم جمهوری اسلامی در طی سه دهه، آنچنان بی پروا به خشونت دست زده و مرزهای انسانیت را زیر پا گذارده که اکنون آزادی خواهان دنیا از خود می پرسند اگر این جنایتکاران به بمب اتم دست یابند، چه خواهند کرد؟!

شورای ملی ایران یادآور می شود که آتش زدن سینما رکس آبادان، یک فاجعه وحشیانه و ضد بشری، و یادآور کوره های آدم سوزی هیتلر بوده، و مصداق بارز جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

شورای ملی ایران یادآور می شود که در پی فشار افکار عمومی، رژیم جمهوری اسلامی دادگاه های دروغین و غیر منصفانه درباره این فاجعه برگزار کرد، و چند متهم/شاهد این پرونده، را به شکل سوال برانگیزی و به منظور پاک کردن آثار جرم، اعدام نمود.

برگزاری این چنین دادگاه های نمایشی، این سوال را به ذهن متبادر می سازد که نقش مسوولین این رژیم، در شکل گیری این فاجعه چه بوده که برای پنهان کردن حقیقت، چنین دادگاه فرمایشی برگزار نمودند؟ و چرا افراد مطلع قبل از دیگر متهمین اعدام شدند!؟

شورای ملی ایران یاد جانباختگان آتش زدن سینما رکس آبادان را گرامی می دارد.