اخرین مطالب گفتگو

کارزار آرمان های ملی – تحولات سیاسی بین المللی و تاثیرات آن بر ایران در سال ۱۳۹۵

کارشناسان
منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه تحلیلگر سیاسی
احمدرضا بهارلو نویسنده و تحلیلگر سیاسی

کارزار آرمان های ملی – تحولات سیاسی بین المللی و تاثیرات آن بر ایران در سال ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.