اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران – انرژی های پاک و تجدید پذیر


کارشناس برنامه: دکتر سیامک شجاعی، کنشگر سیاسی و استاد دانشگاه نیویورک
دسترسی كشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده كه بین سطح توسعه یك كشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است
ایران با شدت مصرف انرژی نزدیک به ۷/۱ از بزرگترین کشورهای مصرف کننده انرژی در جهان است ‌ ‌
متأسفانه بخش انرژی، علیرغم نقش راهبردی و اثرگذار خود بر مجموعه تحولات اقتصاد ایران، طی دهه‌های اخیر نتوانسته است به جایگاهی متناسب در اقتصاد و حوزه سیاست‌گذاری نزد متولیان و سیاست‌گذاران اقتصاد ملی دست یابد

 

برنامه شورای ملی ایران – انرژی های پاک و تجدید پذیر from Ofogh Iran on Vimeo.