اخرین مطالب اطلاعیه

اطلاعیه: هشدار درباره سو استفاده از لوگوی شورای ملی ایران

به آگاهی می رساند که اخیرا  برخی با سو استفاده از آرم و لوگوی شورای ملی ایران، نسبت به انتشار ویدیو یا مطالبی می نمایند که مورد تایید شورای ملی ایران نمی باشد.

بدینوسیله یادآور می شود که تنها منبع قابل اعتماد برای آگاهی یافتن از اخبار، بیانیه ها و نقطه نظرات شورای ملی ایران، سایت این شورا و صفحه فیسبوکی شورای ملی ایران می باشد.

بدیهی است که شورای ملی ایران، حق برخورد و پیگیرد قانونی با متخلفین را برای خود محفوظ می دارد.

سو استفاده از لوگوی شورا   ١۵٣−۹−۳٠٨