اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران در آستانه یکصدمین سال نسل کشی ارامنه.

دانلود به صورت پی دی اف

نسل کشی ارامنه  305-14-109 به فارسی

۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

بیانیه شورای ملی ایران در آستانه یکصدمین سال نسل کشی ارامنه

شورای ملی ایران برای برگزاری انتخابات آزاد، با اعتقاد و پایندی راسخ بر اصول و قوانین بین المللی، یکصدمین سالگرد نسل کشی ارامنه را یادآور شده، و به شدت این جنایت علیه بشریت و نسل کشی را محکوم می نماید.

از آنجایی که؛ بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوبه دهم مارس ١٩٤٨، بر کرامت انسانی، برابری و حقوق غیرقابل تغییر تمامی ابنا بشر، به عنوان زیرساخت بنا گذاری عدالت، آزادی و صلح در دنیا، تاکید شده است.

از آنجایی که؛ میثاق بین المللی جلوگیری و مجازات درباره نسل کشی، بر ضرورت همکاری بین المللی برای مقابله با این جرم تاکید ورزیده است،

از آنجایی که؛ مردم ارامنه توسط امپراطوری عثمانی مورد آزار قرار گرفته و قربانی شده اند،

از آنجایی که؛ امپرطوری عثمانی به صورت برنامه ریزی شده و نظام یافته، به قتل عام بیش از یک و نیم میلیون نفر از ارامنه دست زده است، چه آنکه: مردم ایران و ارامنه پیوند های دیرینه فرهنگی و تاریخ مشترک دارند،

شورای ملی ایران، معتقد است که ملت ترکیه دارای تاریخ و فرهنگ کهن با ارزشی هستند و همواره در تاریخ نقش آفرین بوده اند. انتظار می رود تا جمهوری ترکیه نسل کشی ارامنه را توسط امپراطوری عثمانی وقت به رسمیت شناخته و در راه صلح و دوستی با بزرگداشت یاد قربانیان این جنایت علیه بشریت، واقعیت های تاریخی را به رسیمت شناخته و با این اقدام بشردوستانه گامی به سوی صلح در منطقه بردارند.

شورای ملی ایران با مردم ارامنه در سرتاسر دنیا درباره این فاجعه، ابراز همدردی می کند و بر خواسته مشترک یعنی امنیت منطقه و صلح جهانی، تاکید می ورزد. در حالی که ما برای انتخابات آزاد و شفاف و منصفانه در کشور خود مبارزه می کنیم، یاد قربانیان نسل کشی ارامنه را گرامی می داریم، واین جنایت علیه بشریت را تقبیح می کنیم.