اخرین مطالب گفتگو

حضور دکتر راد (مشاور شورای ملی ایران) در رسانه افق

برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران، مصاحبه کریم امجدی با دکتر کوین راد (مشاور شورای ملی ایران) درباره مسایل مرتبط با بهداشت مردم داخل کشور

– برنامه شورای ملی ایران در رسانه افق ایران- بخش شانزدهم، مصاحبه با دکتر راد from افق ایران on Vimeo.