اخرین مطالب گفتگو

حضور هموندان دفتر سیاسی در برنامه ویژه زمان انتخاب درباره توافق هسته ای

زمان انتخاب- برنامه هجدهم، توافق اتمی
ویژه برنامه رسانه افق ایران،
مهمانان برنامه: رضا پیرزاده- نازیلا گلستان – امیر ایرایی – حسن داعی

زمان انتخاب- برنامه هجدهم، توافق اتمی from افق ایران on Vimeo.