اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران: محکومیت دخالت در امور داخلی کشور یمن

دانلود بیانیه در قالب پی دی اف

شماره بیانیه  ١٠٣−۹−۳٠٨ محکومیت دخالت در یمن

اعمال رژیم ایران که در جهت خلاف منافع دراز مدت کشور ایران است، به گسترش نا امنی در منطقه منجر شده است.

در حالی که منطقه خاورمیانه به خودی خود از بی ثباتی رنج می برد، «سیاست رژیم جمهوری اسلامی مبنی بر بحران زایی»، خطرات دراز مدتی را برای کشور ایران و همسایگان، ایجاد می نماید.

رژیم جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست کلان، مبنی بر کوبیدن بر طبل اختلافات بین مسلمانان شیعه و سنی، بحران های دهشتناکی را ایجاد می کند که می تواند همچون گردابی، منطقه خاورمیانه را با آشوب بیشتر مواجه سازد، و زندگی صدها میلیون انسان را در خطر قرار دهد.

این رژیم برای اولین بار موفق شده است که کشورهایی با منافع کاملا متضاد، همچون اسرائیل، ترکیه، کشورهای عربی منطقه و یا حتی پاکستان را با هم، و بر علیه ایران، متحد کند.

تلاش برای استیلا بر خاورمیانه در راستای صدور انقلاب، یکی از بنیادی ترین سیاست های خارجی این رژیم بوده است، سیاست غلط، غیر انسانی، تنش زا و بحران آفرینی که تنها هزینه های گزاف اقتصادی برای مردم ایران در پی داشته، و امنیت کشور ایران را با مخاطره روبرو می سازد.

رژیم جمهوری اسلامی با سودای تسلط بر خاورمیانه، چنین رفتارهای پر خطری را پیشه نموده و با هستی مردم ایران قمار می کند. بحران کنونی در یمن، و دخالت رژیم جمهوری اسلامی برای متزلزل ساختن حکومت آن کشور، یکی دیگر از این سیاست های غلط و نادرست است.

بی نیاز از یادآوری است که ثبات در کشورهای منطقه به نفع مردم ایران بوده و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، هزینه های گزافی را برای مردم ایران به همراه خواهد داشت.

شورای ملی ایران ضمن محکوم نمودن دخالت رژیم در یمن و تلاش های صورت گرفته برای ایجاد بی ثباتی در این کشور، یادآور می شود که چنین اعمالی، می تواند در دراز مدت، تمامیت ارضی کشور ما را با خطر روبرو سازد.

شورای ملی ایران هشدار می دهد:

سی و شش سال است که رژیم جمهوری اسلامی، غارت منابع کشورمان، نابودی زیست بوم ایران، نقض آزادی بیان و اندیشه در کشورمان را رقم زده است، و اکنون سیاست های خارجی غلط و تنش آفرین، و دست درازی رژیم جمهوری اسلامی در دیگر کشورها، می تواند موجب ایجاد مخاطره برای تمامیت ارضی کشورمان گردد.

بیانیه شورای ملی ایران————-«محکومیت دخالت در امور داخلی کشور یمن»————-اعمال رژیم ایران که در جهت خلا…

Posted by ‎شورای ملی ایران‎ on Monday, 6 April 2015