Uncategorized اخرین مطالب بیانیه ها

بیانیه شورای ملی ایران برای انتخابات ازاد به مناسبت فرارسیدن سال نو آموزشی

مهرماه ۱۳۹۷

فصل مهر، دانش و دانش اندوزی با آوای دلنواز زنگ مدارس به صدا درآمد، درحالی که همچنان شماری از معلمان بزرگمنش ایران در زندان به سر می برند، یا دوران تلخ بازداشت، تحقیر، شکنجه و خفقان را تجربه کرده اند و یا جای خالی انها در کلاس های درس تا به ابد خالی است. تاریخ مدارس ایران نمی تواند جنایات اعمال شده بر معلمان گرانقدر را فراموش کند.

شورای ملی ایران برای انتخابات ازاد، در سی و نهمین هنگامه سال تحصیلی که فضای آموزش و پروش کشورمان، آزادی، شفافیت و سلامت خود را زیر یوغ حوزه های حکومت ولایت فقیه، از دست داده است. به نام همه معلمان و کنشگران بزرگوار در بند جمهوری اسلامی،  اسماعیل عبدی،‌ محمد حبیبی و محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، سید محمود باقری، بهلولی، محمدرضا نیک نژاد، علی پورسلیمان، رسول بداغی، به نام فرزاد کمانگر که توسط رژیم ضحالک اعدام شد. به یاد مریم میرزاخانی و همه نخبگان کشور که مجبور به ترک میهن شدند و در دوردست ها چشم برجهان بستند. برای احقاق حقوق اساسی همه معلمان و به نام همه اساتید و دست اندرکاران اموزش و پرورش برای پاسداری از فرهنگ ایرانزمین و اموزش نسل آینده به رغم همه مشکلات همچنان پرچم دانش را برافراشته اند، به مبارزه خود برای دستیابی به گستره آموزشی آزاد و سالم ادامه خواهد داد.

پاینده ایران

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد