Uncategorized اخرین مطالب پیام ها

نامه سرگشاده به سران کشورهای عضوشورای امنیت سازمان ملل متحد

روز شنبه ۳۰ شهریور

۲۱ سپتامبر

 

عالیجنابان،

 پس از تصویب برجام در سال ۲۰۱۵ رژیم جمهوری اسلامی فرصت تاریخی برای تغییر رفتار خود در درون و برون از ایران را به دست اورد. حکومت می توانست و می بایست اقتصاد ایران را بازسازی نموده ،مبارزه با فقر،تلاش در جهت کاهش بیکاری ، بحران نبود آب و همچنین اجرا و پایبندی به تعدات بین المللی برای پیوستن به جامعه جهانی را در دستور کارقراردهد.

با وجود این، جمهوری اسلامی همچنان بر عدم تغییر رفتار پا فشاری نموده و میلیاردها دلار حاصل از برجام را در جهت ایجاد بحران و گسترش جنگ در خاورمیانه ،ارتکاب جنایات علیه بشریت در سوریه ، حمایت ازتروریسم در جهان ،تقویت سیاست سرکوب گرانه و ضد بشری و فساد گسترده بر علیه مردم ایران  وجهان به کار گرفت.

از ان جایی که ماهیت وجودی جمهوری اسلامی سرکوب و ایجاد بحران و تنش برای ادامه بقای خود است، همچنان به رفتار ضدبشری خود ادامه داد. قانون اساسی این رژیم به جای دفاع از منافع ملی و ایجاد کار ورفاه برای ملت ایران ،با نابود کردن سرمایه های ملی، سعی در صدور ایدیولوژی رادیکال رژیم و تحمیل آن را دارد.

همه روزه ایرانیانی که با تظاهرات صلح آمیز و از روش های مقاومت مدنی به دوراز خشونت، سعی در احقاق حقوق از دست رفته خویش را دارند، توسط دستگاه های امنیتی ربوده ،زندانی و مورد ضرب و شتم و شکنجه و اعدام قرار می گیرند. شهروندان دو ملیتی تهدید و تعدادی از آنان زندانی گشته اند. شمار اعدامیان بیش از حد گردیده، همچنان که سازمان های حقوق بشری و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران این کشور را در زمره بدترین کشور جهان در این باره محسوب می کنند.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد براین باور است:

  • جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک تهدید جدی برای ملت ایران ،بلکه برای کشورهای آزادی خواه جهان به شمار می رود. در ۳۹سال گذشته این دیکتاتوری مذهبی، قوانین و هنجارهای بین المللی را تخریب و به شدت حقوق بشر را در مورد ملت ایران و سایر ملل جهان نقض نموده است. این رژیم در راستای صدور انقلاب خشونت بار خویش ،خصومت و دشمنی  میان ایران و سایر همسایگان این کشور را بنیان نهاده است. این تنش ها منجر به رکود اقتصادی و فقر، گسترش عقاید ضد حقوق بشر، تروریسم و جنگ بر ضد حقوق بشر گردیده است.
  • انتظار از این حکومت برای تغییر رفتارهای غیر انسانی با شهروندان ایرانی با توجه به تجربه ۳۹سال گذشته ،رویایی غیرممکن است که هرگز محقق نخواهد گشت. تنها راه پیشگیری از هرج و مرج و درگیری در منطقه، بدون تردید گذار بدون خشونت از این رژیم و ایجاد یک حکومت دموکراتیک در ایران است.
  • هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران اشتباه بزرگ و غیر قابل قبول است، در واقع درگیری نظامی تنها سبب افزایش عمر این حکومت می گردد ،همانطور که در طول جنگ ایران و عراق شاهد آن بودیم.
  • هر گونه سیاستی که منجر به استیلای حکومت جمهوری اسلامی گردد، پیامدهای ناخوشایند کوتاه و بلند مدت برای صلح و ثبات ایران ، منطقه و جهان را در پی خواهد داشت.

بر همین اساس، شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، احتراما از شما در خواست می نماید :

۱_ تحریم های هوشمندانه و هدفمند برعلیه افراد و سازمان هایی که مستقیم و غیر مستقیم در سرکوب آزادی و نقض حقوق شهروندان ایرانی نقش دارند، اعمال شود.

۲_ تحریم های پولی و بانکی و دیپلماتیک علیه رهبران و مقامات جمهوری اسلامی، شرکت ها ی تجاری و سازمان های غیردولتی مرتبط با مقامات دولتی ، همکاران و مدیران آنها که از تروریسم حمایت و تامین مالی تروریست ها را در داخل کشور، منطقه و جهان بر عهده دارند، تحمیل شود.

۳_ از جامعه مدنی و جنبش های نافرمدنی ایران در راستای دستیابی به انتخابات آزاد، منصفانه و عادلانه مطابق باماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و معیارهای اتحادیه بین المجالس که ایران را به عنوان یکی از اعضای آن در جلسه ۱۵۴در تاریخ ۲۶مارس ۱۹۹۴تحت نظارت سازمان ملل  متحد قرار داد، پشتیبانی شود.

با سپاس از توجه شما و با احترام،

دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد