پیام ها

نوروز پیام آور شادی

نوروز، بزم کهن گیتی، رستاخیز طبیعت و فرا رسیدن بهار شکوهمند، بر همه ی هم میهنان گرامی در سراسر جهان، بر مردمان فلات ایران و بر همه ملت های جهان که نوروز را گرامی می دارند، شاد و فرخنده باد.

شورای ملی ایران، در این دَمادم نوروزی، یاد جانباختگان راه آزادی و سربلندی ملت ایران را گرامی داشته و به همه هم میهنانی که به دور از خانه و خانواده هستند؛ به کودکان بی سرپناه و آواره، به زندانیان دربند نظام مستبد جمهوری اسلامی، به مادران و پدران داغدیده، به پناهجویان و هم میهنان در تبعید درود فرستاده و برای آنان که در بستر بیماری هستند، تندرستی و بهروزی آرزومند است.

در سالی که گذشت شاهد بسیاری از مشکلات روزافزون دیگر در کشورمان بودیم، فریاد اعتراضی شما را از گوشه و کنار کشور شنیدم. تنگدستی و فلاکت از یک سو و نابودی روزافزون طبیعت زیبای ایرانمان از سوی دیگر قلبم را رنجانده است. در آینده ای نزدیک جنگل های شمال کشور رو به نابودی است. فرزندان سیستان و بلوچستان مدرسه ندارند. در خوزستان نه هوایی برای تنفس، نه آب برای آشامیدن موجود است. همچنان شهروندان بهایی مورد تحقیر و سرکوب واقع می شوند. زنان ایرانزمین را در هیچ زمینه ای به شمار نمی آورند. شمار کودکان خیابانی و کارتون خواب ها رو به افزایش است و پدیده تلخ گورخوابی به رسمیت شناخته شده است. دستفروشان مورد آزار قرار می گیرند. بازنشستگان به حاشیه رانده شده اند. کارگران در شرایط دهشتناک هستند. زندانیان در شرایط بسیار بد جسمی به سر می برند و دادرسی به پرونده های مادران و پدران داغدار وجود ندارد. آمار اعدام ها بیداد همچنان می کند.

هم میهنان گرامی،
باوجود نابسامانی های بسیار که سهم ملت و کشورمان شده است، بیش از هرزمانی لازم است که همه ما ایرانیان، به جنبش های مدنی در پاسداری از آب و هوا و خاک ایران بپیوندیم، و با همه نیرو، برای نجات ایران، تلاش کنیم.

نوروز، آیین همبستگی سرزمین های قلمرو نوروز است. در آن هنگام که زمین یکبار به دور خورشید چرخید و درآن دمِ گذر از سال گذشته و گذار به سال نو، از هر جنسیت، باور، اندیشه، تیره و تباری که باشیم، هُمای «مهر» بر زمین سایه می افکند و همگرایی محوریت می شود.

بیاییم امسال را سال شادی و اراده برای روزهای بهتر بنامیم. پرده های سیاه اهریمن را به کنار زنیم. بگذاریم تا نور اهورا بر پنجره سرزمینمان ایران بتابد. این روزهای نوروزی را با هم در کنار دوستان و خانواده به شادی برگزار کنیم. در هر مناسبتی نوای ـ ای ایران ـ ای مرز پرگهر ـ را باهم بسراییم و به یکدیگر لبخندی از شادی را هدیه دهیم. می توانیم میزهای نوروزی را با هفت سین و شادی آمیخته کنیم و صدای خنده های کودکان را به آسمان پرواز دهیم.

به خود و به فرهنگ کهن ایرانمان باور داشته باشیم که پگاه زیبایی نزدیک است.
هر روزتان نوروز، نوروزتان شاد و پیروز

پاینده ایران
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد