اخرین مطالب پیام ها

خزر فروشی نیست

 

فراخوان بیست و دوم امرداد شورای ملی ایران

خزر فروشی نیست

جمهوری اسلامی، اژد های هفت سر فساد، را از ایران برانیم

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همگان در سراسر کشور، دعوت می کند در اعتراض به سیاست های متجاوزانه حکومت جمهوری اسلامی نسبت به معامله سهم ایران از دریای کاسپین، فردا بعدازظهر دوشنبه ۲۲ مرداد در برابر استانداری ها و میداین بزرگ شهر به اعتراضات خیابانی بپیوندند.

هم میهنان گرامی، حسن روحانی، به نمایندگی از جمهوری اسلامی، با پرده ای از ابهامات به آکتوئو رفته است تا بخش مهمی از اختیارات حقوقی دریای کاسپین ایران را به روسیه واگذار کند.  براساس رژیم حقوقی ۱۹۲۱، سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد است. شروع مذاکره دولت جمهوری اسلامی برسر خط مبداء، به معنای قبول واگذاری بخش چشم گیری از سهم ایران به روسیه است. به اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس، معامله دراتباط با کاهش به یازده درصد سهم ایران از ۵۰% می باشد.

امروز وقت آن رسیده است که در سراسر ایران، از خطه سبز، شالیزارهای گیلان، سرزمین های چای و زیبای مازندران، از جنگل های زیبای گرگان تا جنوب واز شرق تا غرب ایران به پاخیزیم. ملت بزرگ ایران اجازه نخواهد داد تا جمهوری اسلامی ورشکسته، خاک و آب ایران را فدای ادامه بقای نظام فاسد خود کند. تنها راه برای حفظ تمامیت ارضی ایران و برقراری امنیت، رفاه و آسایش جایگزینی این حکومت چپاولگر و ضدایرانی با حکومتی ملی و شفاف است.

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد از همه نیروهای مسلح دعوت می کند تا در حفظ تمامیت ارضی ایران به مردم بپیوندند. شما فرزندان ایرانزمین سوگند یادکرده اید که پاسداران این مرز و بوم باشید. نقش شما امروز، در این لجن زار اقتصادی که حکومت برخود این حق را دانسته تا آب و خاک ایران را معامله کند، برخورد قاطع با سران حکومتی به ویژه علی خامنه ای و حسن روحانی که در پرده ای از ابهامات سهم ایران از دریای خزر را با روسیه معامله می کنند، بسیار مهم و حیاتی است.

پاینده ایران و ایرانیان

شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد