بیانیه ها

چهارشنبه سوری

نوروز پیام آور شادی

بزم آتش به کام تان شیرین باد

روزشمار خورشیدی، فرا رسیدن جشن سوری، بزم آتش و شادیِ یادمان هایِ ایران بزرگ را نوید می دهد. در غروب خورشید آخرین سه شنبه سال، بوته های گَزنی و خار را پشت سرهم به نیت «پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک» آتش می زنیم. به بدرقه سالی که گذشت و به پیشواز سالی نو سرشار از آرزوهای بهاری می رویم. در کنار خانواده، دوستان و هم محله ایی ها گرداگرد بوته ها به شادی می پردازیم. دست در دست هم، سروده « زردی من از تو سرخی تو از من » را می خوانیم.
در این روزهای پایان سال که شرایط نابسامان معیشتی و زیست بومی سهم ملت و کشورمان شده، بیش از هر زمانی بر ماست، با همه نیرو، آیین باستانی چهارشنبه سوری را پاس بداریم، چراکه هم گرایی و همبستگی یک ملت در حفظ هویت ملی خود معنا پیدا می کند. ما مردم ایران به وجه اشتراک ایرانیت، خواهیم توانست سرنوشت خود را در دست بگیریم و سالی سرشار از شادی را برای خود رقم زنیم.
شورای ملی ایران، از شما جوانان و پاسداران این مرز و بوم دعوت می کند، بزم چهارشنبه سوری را مبتنی بر سنت مهرورزی و به دور از مواد آتش زا و خطرناک، همراه با شادمانی و پایکوبی برگزار کنیم. آرزوی سال پیش روی را بر بالن آرزو به پرواز در می آوریم و آسمان کشورمان را از آرزوهای سال پیش روی رنگی می کنیم.

پاینده ایران
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد