اخرین مطالب گفتگو

برنامه شورای ملی ایران – نگاهی به ۲۷ سال زمامداری استبدادی علی خامنه ای

میهمان برنامه: ایرج مصداقی – نویسنده و فعال سیاسی

يكبار ديگه در آستانه ١٤ خردادروزى كه على خامنه اى ٢٧ سال پيش مسئوليت رهبرى جمهورى اسلامى رو بعهده گرفت ، انتخابات مجلس خبرگان و البته برگزارى انتخابات هئئت ريسه اين مجلس كه زمام امور ادارى اين مجلس را بدست يكى از منتصبين آقاى خامنه اى يعنى احمد جنتى نود ساله سپرده ، بار ديگه بحث و گفتگو در مورد جايگاه على خامنه اى قدرت بى حد و حصر او و البته سيستم غلط انتخاب رهبر در ايران را بر سر زبانها انداخته
حالابعد از گذشت اين ٢٧ سال نگاهى به كارنامه فعاليتهاى سياسى رهبر جمهورى اسلامى على خامنه اى و البته روشى كه او مانند يك تار عنكبوت در چارچوب قدرت ايجاد كرده پرده برداريم
تلاش ما اين هست كه بتوانيم در رهگذر اين برنامه با دقت ممارست بيشتر از اينكه چگونه على خامنه اى در طول ٢٧ سال گذشته تمام ابزارهاى نظارتى مجلسى مانند مجلس خبرگان رو ازبين برده و با يك وجهه قدسى بعنوان نماينده برحق امام زمان برزمين و خرافاتى از اين دست مشغوله اداره غير علمى و غلط و بر باد داده سرمايه هاى ملى كشورمون هست ، بپردازيم

برنامه شورای ملی ایران – نگاهی به ۲۷ سال زمامداری استبدادی علی خامنه ای from افق ایران on Vimeo.