اخرین مطالب اطلاعیه

یادبود زنده یاد فرج محی الدین

یادبود فرج محی الدین

یادبود فرج محی الدین
خانواده گرامی محی الدین و میرممتاز،

خبر دلخراش درگذشت جناب فرج محی الدین، مایه اندوه هموندان شورای ملی ایران شده است.
تلاش های بی دریغ و همیشگی زنده یاد فرج محی الدین در راستای برقراری آزادی و حقوق بشر در ایران، پشتیبانی های وی در راستای همیاری و کمک رسانی به هزاران پناهجو و آواره ایرانی و همچنین همگامی وی از همسرش در مسیر مبارزه با رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی، باعث شده تا هموندان شورای ملی ایران، خود را قدردان این انسان فداکار بدانند.
شگفت آنکه پس از درگذشت زنده یاد فرج محی الدین، دیگران از تلاش های او آگاه می شوند، و زبان به ستایش می گشایند، و علت نیز تنها فروتنی و والانگری آن زنده یاد است.
شورای ملی ایران ضمن گرامیداشت یاد زنده یاد فرج محی الدین، برای شما و وابستگان، آرزوی تندرستی می نماید.
پاینده ایران
شورای ملی ایران