اخرین مطالب گفتگو

برنامه تلویزیونی شورای ملی ایران – تعریف رهبر مردمی، پایگاه اجتماعی و رابطه او با مردم

نامه اخير مهدى كروبى به حسن روحانى رئيس جمهورى اسلامى مى كوشد تا بخشى از تاريخ معاصر ايران را تحريف كند ، همان قسمتى كه به زمام دارى روح الله خمينى باز مى گردد اما آيا مى توان اشخاصى چون كروبى را بعنوان رهبر سياسى واقعى شناخت ؟ رهبر سياسى واقعى بايد داراى چه مشخصات اجتماعى و پايگاه مردمى باشد ؟

كارشناس برنامه: سعيد جبارى كارشناس مسائل بين المللى و ايران

برنامه تلویزیونی شورای ملی ایران – تعریف رهبر مردمی، پایگاه اجتماعی و رابطه او با مردم from افق ایران on Vimeo.