اخرین مطالب گفتگو

كارزار آرمانهاى ملى-ويژه برنامه نوروز

كارزار آرمانهاى ملى-ويژه برنامه نوروز
كارشناس و ميهمان برنامه: اردوان مفید (هنرمند و هموند شورای ملی ایران) و بهرام بهرامى (پژوهشگر زبانهاى باستانى و هموند شورای ملی ایران)

كارزار آرمانهاى ملى-ويژه برنامه نوروز from افق ایران on Vimeo.