اخرین مطالب گفتگو

رضا پیرزاده در برنامه زمان انتخاب: خسارتهای اقتصادی ناشی از جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته

با وقوع انقلاب در ایران روند رشد اقتصادی این کشور متوقف شد و در حالی که با سرعتی چشمگیر در جهان در حال رشد بود، به ناگاه به پایین ترین رده های جدول کشورهای منطقه سقوط کرد. شورای ملی ایران، با محاسبه ای تخمینی توانسته است میزان و ابعاد خسارتهای اقتصادی ناشی از وقوع انقلاب و بیش از سه دهه حکومت اسلامی در ایران را مشخص کند
کارشناسان
دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان و استاد دانشگاه در نیویورک
رضا پیرزاده از دفتر سیاسی شورای ملی ایران

زمان انتخاب- خسارتهای اقتصادی ناشی از جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته from افق ایران on Vimeo.