اخرین مطالب گفتگو

كارزار آرمان هاي ملي ويژه برنامه نوروزی قسمت دوم

كارزار آرمانهاى ملى-ويژه برنامه نوروز
كارشناس و ميهمان برنامه
اردوان مفید (بازیگر و هموند شورای ملی ایران) و
بهرام بهرامى ژوهشگر زبانهاى باستانى و هموند شورای ملی ایران

كارزار آرمان هاي ملي ويژه برنامه نوروزی قسمت دوم from افق ایران on Vimeo.