بیانیه ها

بیانیه در ارتباط با روند نابودی جنگلها و مراتع

دانلود به صورت پی دی اف

بیانیه در ارتباط با سازمان جنگلها و مراتع

بیانیه در ارتباط با   روند       نابودی   جنگلها و مراتع

آتش سوزی ها در پهنه زیست بوم ایران و تخریب جنگلها و مراتع طبیعی کشور، تبدیل به یک مشکل ملی شده است. ارقام متفاوتی برای ارزش اقتصادی هر هکتار از عرصه‌های طبیعی جنگلی و مرتعی در ایران اعلام می‌شود، اما سالانه بخش زیادی از این ثروت ملی در اثر وقوع خشک سالی ها و گاه آتش‌سوزی ها نابود و در نهایت به فاجعه نابودی زیست بوم کشور دربرگیرنده گونه های مختلف جانوری و گیاهی می انجامد. سیر نابودی ای که به‌دلیل نبود برنامه مدون و بودجه مشخص هر سال بیش از سالیان پیش از زیست بودم ایران قربانی می گیرد.

ناکارآمدی و مسوولیت ناپذیری مدیران حکومت جمهوری اسلامی در پاسداری از منابع طبیعی مانند قطع بی رویه درختان و تخریب پیوسته جنگل ها و مراتع به فرسایش شدید منابع خاک و آب، جاری شدن سیل های ویرانگر، هجوم شن های روان و توسعه بیابان ها و شیوع انواع آفت ها منجر که در کنار بلایای طبیعی چون خشک سالی های مرگبار، چشم انداز تیره نابودی طبیعت و جامعه انسانی را به ارمغان اورده است. روند سریع تخریب جنگل ها و مرتع ها، تغییر کاربری زمین های کشاورزی و فضاهای سبز، سوءمدیریت منابع آبی و سدسازی های کارشناسی نشده رو به گسترش، جاده سازی های شتاب زده و بی رعایت اصول فنی و ایمنی در جنگلها و ارتفاعات کوهستانی و در نهایت تغییرات فاجعه بارو بدور از کارشناسی منابع زیست بوم کشور در جهت مسکن سازی و یا ایجاد واحد های صنعتی بیش ار هر چیز بیانگر ناکارامدی و عدم اهتمام مدیران و دست اندرکاران دولت اسلامی است.

مطابق امار مسئولین سازمان محیط زیست طی چند دهه ی گذشته حدود شش میلیون هکتار معادل یک سوم از پوشش جنگلی کشور نابود شده است که نشان می دهد سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع به عنوان سکان داران اصلی حفاظت از جنگل های کشور، در پیشبرد مسئولیت خود کاملن ناکام بوده اند. با وجود اعتراض ها و هشدارهای گسترده و پیوسته گروه های زیست بوم، کارشناسان دلسوز، خبرنگاران و حتا گروه های مردم بومی نسبت به پیامد هایی نظیر سیل، رانش زمین، توفان، خشکسالی های پی درپی و جنگل سوزی های وسیع، کوچک ترین تغییری در عملکرد مسوولان کشوری و بخصوص سازمان جنگلها و مراتع در حفاظت جدی از جنگل ها ایجاد نشده است.

مسوولان سازمان محیط زیست ایران بارها بر ناکافی بودن نیروی انسانی، بودجه مالی و امکانات دولتی برای کنترل اتش سوزی ها در حنگل های ایران تاکید کرده اند. طبق گزارش ها تنها اعتبار مورد نیاز برای پیشگیری، مقابله و مهار به موقع آتش سوزی در جنگل های شمال سالانه پانصد میلیارد ریال برآورد که تنها ده درصد ان تامین شده است.گزارش های رسمی از نابودی بیش از حدود بیست و نه هزار هکتار از جنکل های ایران در اتش سوزی ها طی دو سال اخیر خبر داده اند . طیق امار فائو (سازمان جهانی خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد )، ایران سالانه شش صدم درصد یعنی در حدود شش هزار و پانصد هکتار از جنگل های خود را فقط بر اثر آتش سوزی از دست می دهد. آماری که که بسیار جای تاسف دارد.

سخنان تاسف بار رییس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر این که گاه جنگل‌های آتش‌گرفته جزو مناطق حفاظتی محیط زیست نبوده، از قبول مسوولیت به عنوان سازمان متولی زیست بوم ایران،گریخته و بار مسئولیت را متوجه دیگر ارگان ها مانند سازمان جنگل‌ها می داند، نشان دیگری از مسئولیت ناپذیری وعدم اهتمام دولت مردان حکومت اسلامی در پاسداری از زیست بوم ایران زمین است که باید توسط کنشگران و گروه های زیست بومی محکوم گردد.

واقعیت انست که جنگلها هنوز دارند می سوزند و سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان جنگلها ویا دیگر ارگان ها و سازمان های حکومتی ذیربط کششی برای اقدام راستین و کاربردی در راستای جلوگیری و یا کنترل آتش در عرصه‌های طبیعی را ندارد. تلاش همه جانبه ضروی است تا ایشان را به مسئولیت پذیری بیشتر و همکاری گسترده تر با کنشگران ملی – منطقه ای پیش براند.