اخرین مطالب اطلاعیه بیانیه ها نامه ها

نامه شاهزاده رضا پهلوی ریاست شورای ملی ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد

نامه شاهزاده رضا پهلوی ریاست شورای ملی ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد
—–
تلاش بین المللی برای لغو تمامی اتهامات عنوان شده علیه محمد مقیمی

نامه رضا پهلوی ریاست شورای ملی ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد from افق ایران on Vimeo.

International Campaign to Demand the Dropping of Unfounded Charges against Mohammad Moghimi
Prince Reza Pahlavi’s letter to Ban-Ki Moon, Secretary General of United Nations

International Campaign to Demand the Dropping of Unfounded Charges against Mohammad Moghimi from افق ایران on Vimeo.