نامه ها

بیانیه شورای ملی ایران در رابطه با اعدام بانو ریحانه جباری

انتشار برای سایت شورای ملی ایران ریحانه جباری

جنایات رژیم هیتلر در زمان جنگ جهانی دوم، آنچنان قلب همه انسان ها را به درد آورد که سنگ بنای تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گذارده شد، و اکنون رژیم اسلامی، رفتار مشابهی را پیشه کرده است.

اعدام هر کدام از هموطنان ما، به هر عنوان و اتهامی، زخمی بر کرامت انسانی تمامی شهروندان ایران است، چه آنکه رژیم اسلامی، با اعدام ها به مردم پیام می دهد که برای کرامت انسانی آنها حرمتی قایل نیست، و ممکن است آنها نیز در دادگاه بی رحمانه رژیم، جان خود را از دست بدهند.

در حالی که شواهد عدیده ای وجود داشت که نشان می داد ریحانه تنها از خود در برابر تجاوز دفاع کرده است، اما رژیم با برگزاری بی دادگاهی فرمایشی، حکم به اعدام ریحانه داد.

ریحانه جباری، حتی بر روی چارپایه و در حالی که طناب مرگ بر گردنش بود، بر ادعای خود مبنی بر «دفاع مشروع در مقابل تجاوز»، تاکید کرد و با قبول مرگ، به دنیا نشان داد که حرف او واقعیت دارد.

از این رو است که اعدام ریحانه، زخمی عمیقتر از دیگر زخم ها، بر کرامت انسانی شهروندان ایرانی بر جا گذارده است.

در حالی که به صورت نظام یافته بر صورت زنان ایران اسید می پاشند، رژیم ایران برای انحراف اذهان عمومی از فاجعه اسید پاشی و در مقابل اعتراض مردم ایران، شبانه و به صورت غیرقانونی، ریحانه را به پای چوبه دار می برد.

شورای ملی ایران، اعدام غیرقانونی ریحانه را محکوم می کند، و ضمن اعلام همدردی با خانواده ریحانه، به ویژه بانو شعله پاکروان، این فاجعه را به تمامی انسان های آزاده، تسلیت می گوید.

انتشار برای سایت شورای ملی ایران ریحانه جباری