بیانیه ها

من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه بر می خیزند

00000
درود بر مردم هشیار و بیدار که حرکت های اعتراضی و خودجوش خود را در برابر ستمگری های رژیم مستبد جمهوری اسلامی پی می گیرند. فریاد شعارهای شهروندان اصفهان و تهران، در مقابل دادگستری و مجلس شورای اسلامی برای برقراری برابری و امنیت در کشور و در اعتراض به اسیدپاشی بر چهره دختران جوان اصفهانی به گوش جهانیان رسید.
رژیم ولایت فقیه آگاه باشد که ما ایرانیان پایبند به ارزش های ارزشمند انسانی را جاودانه پاس خواهیم داشت و با همدلی در مقابل رفتار ضدبشری ایستادگی می کنیم و تا آزادی ایران و ایرانی به مبارزه خود ادامه خواهیم داد.

برماست تا همگام با همه آزادیخواهان، برای پاسداری از کرامت دختران و زنان سرزمینمان، ریشه این سرطان خانمانسوز را بخشکانیم.

هم میهنان،

رهایی سرزمینمان ایران در گرو همگامی همه نیروها در مسیر آشتی ملی است. بیاییم فارغ از باورهای سیاسی و عقیدتی، به میهن خویش بیاندیشیم. دین خود را به دختران قربانی اسیدپاشی ادا کنیم.

شورای ملی ایران، از فراخوان ملی شهروندان اصفهان، تهران، مشهد، سنندج برای اعتصاب کلیه مقاطع تحصیلی از دبستان تا دانشگاه ها و بازار استان اصفهان در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۳ و ۴ آبان پشتیبانی کرده و از همه هم میهنانمان دعوت می کند، با پیوستن به فراخوان ملی اعتصاب، گامی بنیادین بسوی آزادی و برابری پیش برویم.

شورای ملی ایران، از کلیه نیروهای مسلح و دستگاه های دولتی و امنیتی کشور، دعوت می کند با وفاداری به رسالت واقعی خود یعنی تامین امنیت خواهران و برادران بی دفاع خود، به ایران و ایرانی بیاندیشند و برای دستیابی به ایرانی سربلند و آزاد به آغوش پرمهر ملت بازگردند.

تاریخ بهترین داور خواهد بود و در مقابل نسل های آینده ایران سرافراز باشیم. زمان انتخاب فرا رسیده است، انتخاب با ماست « یا با هم آزاد خواهیم شد و آزاد خواهیم ماند و یا جدا از هم تا ابد بار سنگین استبداد را به دوش خواهیم کشید »

پاینده ایران
شورای ملی ایران
ساعت تجمع : ساعت سیزده شنبه و یکشنبه ۳و۴ آبان

مکان اصفهان : چهارباغ پایین. دروازه دولت. روبروی ساختمان شهرداری

مکان تهران : خیابان دکتر فاطمی، مقابل وزارت کشور .مکان مشهد : وکیل آباد.ابتدای امامت.. کنار پارک ملت

مکان سنندج : میدان آزادی